بنابر اعلام بلومبرگ و به رغم چالش‌های اقتصادی در دوران کرونا؛

نرخ بیکاری جوانان در آلمان کاهش یافت

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ نرخ بیکاری جوانان آلمانی(جمعیت زیر ۲۵ سال) کاهش یافت. بلومبرگ در گزارشی، به فراز و فرودهای بازار کار آلمان در دوره کرونا پرداخته است. از جمله آمارهای قابل تامل، کاهش نرخ بیکاری در میان قشر جوان این کشور است.
بنا بر اعلام این منبع، نرخ مذکور با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴.۳ درصد رسیده است.