مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

۶۰درصد ساکنان خانه‌های سالمندان آلمان واکسینه شده‌اند

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ وزیر بهداشت آلمان از واکسینه شدن ۶۰ درصد ساکنان خانه‌های سالمندان این کشور علیه کرونا خبر داد.  این ۶۰درصد اولین دوز را دریافت کرده و واکسیناسیون با دومین دوز نیز آغاز شده است. همچنن تعداد زیادی از پرسنل این مراکز نگهداری نیز واکسینه شده‌اند.
مقرر است تا اواسط فوریه همه اهالی خانه‌های سالمندان واکسینه شوند.