• دوره های آموزش مهاجرتی

همسفرمان ما

176

نفر

دوره‌های ما

1370

ساعت

اساتید ما

8

نفر

دوره‌های مسیر

 • دوره A1 زبان آلمانی

  در دوره‌های آموزش سطح A1 زبان آلمانی مسیر شرکت کنید و خودتان را برای مهاجرت به آلمان بیش از همه آماده کنید.

 • دوره A2 زبان آلمانی

  ما تصمیم داریم در این دوره‌ها دایره لغات و گرامر شما را به انداره B1 خوانده تقویت کنیم.

 • دوره B1 زبان آلمانی

 • دوره B2 زبان آلمانی

  برای ثبت نام در این دوره لطفا اینجا را کلیک کنید.

 • دوره C1 زبان آلمانی

  برای ثبت نام در این دوره لطفا اینجا را کلیک کنید.

 • دوره C2 زبان آلمانی

  برای ثبت نام در این دوره لطفا اینجا را کلیک کنید.

 • مشاوره عمومی و رایگان مسیر

  اخبار مهاجرت به آلمان

  یکی از خدمات استثنایی موسسه بین المللی مهاجرت «مسیر»، برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی هست.

 • مشاوره تخصصی مسیر

  اخبار مهاجرت به آلمان

  یکی از خدمات استثنایی موسسه بین المللی مهاجرت «مسیر»، برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی هست.

 • منتظر دوره های جدید ما باشید ...

  اخبار مهاجرت به آلمان

  یکی از خدمات استثنایی موسسه بین المللی مهاجرت «مسیر»، برگزاری دوره های آموزش زبان آلمانی هست.