از اول نوامبر 2020 اجرا خواهد شد:

درآمد آلمانی‌ها بیشتر می‌شود

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ بر اساس مصوبه جدید دولت فدرال آلمان، دستمزد هر ساعت کاری از 9 یورو و 35 سنت به 10 یورو و 45 سنت افزایش پیدا خواهد کرد. این تصمیم در راستای حمایت از نیروی کار و افزایش درآمد شهروندان آلمانی و مهاجرین گرفته شده است.