مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

هزینه استفاده از رادیو و تلویزیون

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ جالب است بدانید از سال 2013 تمامی شهروندان آلمانی باید نرخ ثابتی را به عنوان هزینه رادیو و تلویزیون پرداخت کنند. صرف نظر از اینکه آیا شما از رادیو، تلویزیون، کامپیوتر استفاده می‌کنید یا نه در هر صورت مبلغ ماهیانه از شما گرفته می‌شود. هزینه رادیو و تلویزیون آلمان معادل € ۹۸. ۱۷ در هر ماه تعیین شده است.