مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

شرایط و ضوابط کار در آلمان

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛  بر اساس قانون جدید مهاجرتی آلمان(2020)، افرادی که بتوانند قرارداد کاری را با شرکت‌های آلمانی در بخش‌های مشخص شده کسب کنند، می‌توانند اجازه کار و سفر را از حکومت فدرال آلمان دریافت نمایند. کارفرمایان در آلمان دیگر مجبور نیستند برای شهروندان آلمانی یا مهاجران اتحادیه اروپا که دارای شایستگی‌های مشابه هستند، اولویت‌گذاری کنند.

به استناد این قانون، افرادی که قرارداد کاری ندارند، می‌توانند برای دریافت ویزای شش ماهه کاری در آلمان اقدام کنند. این افراد باید دارای مهارت‌های مسلکی لازم برای کار در بخش‌هایی باشند که با کمبود نیروی کاری مواجه هستند.