کلیشه‌های نژادپرستی در آلمان را خط بزن!

این ذهنیت کهنه که نژادپرستی در آلمان همچنان گرایش دارد، بسیار اشتباه است و برای اثبات آن دلایل زیادی داریم

نژادپرستی در آلمان

«آلمان» در میان 10مقصد ایده‌آل مهاجران برای سال 2020 قرار دارد. کشوری که اقتصاد آن روبه رشد بوده و همین چند روز پیش خبر رسید که نرخ تورم این بزرگترین اقتصاد اروپا، به کمترین سطح طی پنج سال اخیر رسیده است. اما رویش‌های اقتصادی تنها دلیل این ظرفیت نیستند و در این سال‌ها، ارتقای فرهنگ مهاجرت پذیری و رشد آمار مهاجران در آلمان، جامعه‌ای چندفرهنگی را شکل داده تا حتی از این منظر نیز، زندگی پناهندگان و مهاجران در این کشور هرچه بیشتر تسهیل شود. در این مطلب برای شما خواهیم گفت که چرا خلاف تصویر کهنه‌‌ای که از نژادپرستی در آلمان وجود دارد، این کشور در دو دهه اخیر گام‌های بزرگی به سوی یک جامعه مترقی و از قضا مهاجرپذیر و مهاجر دوست برداشته است.

 

سیر رشد مهاجرت به آلمان، به روایت تقویم

آلمان حالا بیش از هر زمان دیگری یک مقصد جذاب برای مهاجران است و رشد جمعیت این کشور نیز طی سنوات گذشته، عمدتا به واسطه رشد آمارهای مهاجرت بوده است. در واقع موج مهاجرت به این کشور از سال 1950 رو به افزایش گذاشت و اتحاد مجدد آلمان در سال 1990 نیز زمینه تداوم این رشد را فراهم کرد. با رشد تراز «مهاجرت» در قیاس با «پناهجویی» از سال 2015 نیز می‌توان این طور نتیجه گرفت که تعداد بیشتری از افراد با هدف اشتغال و از مسیرهای قانونی برای سکونت در این کشور اقدام می‌کنند.

نژادپرستی در آلمان

جبرانی برای پیرسالی جمعیت آینده آلمان

یک انگیزه مهم آلمانی‌ها در استقبال از رشد مهاجرت به کشورشان، جامعه‌ای است که رو به پیرسالی گام برمی‌دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 2017 ، 82 میلیون نفر در آلمان زندگی می‌کردند و میانگین سنی این جمعیت، 4/44 سال برآورد می‌شد. از آنجایی که نرخ زاد و ولد در جمعیت جوان‌تر این کشور پایین است، انتظار نمی‌رود که آن‌ها برای تامین جمعیت و نیروی کار آینده، جایگزین نسل والدین خود شوند. اما در مقابل مهاجران می‌توانند این شکاف را پُر کنند و دغدغه این جامعه را برای تداوم رشد اقتصادی به اتکای توان نیروی انسانی، مرتفع سازند.

نژادپرستی در آلمان

سیستم قانون‌گذاری در تقابل با نژادپرستی در آلمان

سیستم قانون گذاری و رویه های دیوان‌سالاری در کشور آلمان، در تقابل با رویکردهای نژادپرستانه تعریف شده است. عمده اقدامات عملی دولت در مبارزه با این پدیده مخرب در چهارچوب برنامه اقدام ملی علیه نژادپرستی تعریف می شود. قانونی که آخرین بار دولت فدرال آن را در ژوئن 2017 به روز کرد. این برنامه هدف اصلی خودش را پیشگیری از افراط گرایی و ترویج دموکراسی قرار داده است.

از سوی دیگر، در مجمع مبارزه با نژادپرستی ، دولت فدرال و حدود 90 سازمان غیردولتی به طور منظم درباره چگونگی مبارزه با نژادپرستی بحث می کنند.

مبارزه مدنی با نژادپرستی در آلمان

تقابل با پدیده نامطلوبی مثل نژادپرستی به شئون مختلف جامعه آلمان هم نفوذ کرده و بساط ایجاد نهادها و بنیادهای مدنی مختلفی را فراهم کرده که محور فعالیت آن‎ها مبارزه با افراط گرایی راست گرایانه، نژادپرستی، یهود ستیزی و مطلوب سازی فضای زیست برای مهاجران است.

مدارس آلمان، علیه نژادپرستی در آلمان

در تمام ایالت ها و حتی در سطح محلی نیز فعالیت های آموزشی علیه تبعیض نژادی و توامان ترویج همزیستی مداراگونه با مهاجران اجرا می شود. حدود 2500 مدرسه در آلمان قبلاً به شبکه مدارس بدون نژادپرستی پیوسته اند که بخشی از یک برنامه جامع در سطح اروپا است. خلاصه آنکه آلمان ها در مسیر تربیت نسل آینده خود، بر یک جامعه عاری از نژادپرستی متمرکز شده اند.

از کلیشه‌ها دور شویم

این ذهنیت که نژادپرستی در آلمان هنوز رواج دارد؛ مدت‌هاست که به یک کلیشه کهنه و اشتباه تبدیل شده است. در دهه های اخیر، این کشور گام‌های فراوانی در جهت توسعه جامعه مهاجرتی خود برداشته و رشد سهم جمعیتی مهاجران در این کشور نیز به اصلاح بسیاری از رویکردهای افراطی گذشته در متن و بطن این جامعه کمک کرده است.

جامعه امروز آلمان، در قواعد و رویکردهای عملی خود نشان داده که بسیار دور از رویکردهای نژادپرستی بوده و هر رفتار مخربی از این جنس را محکوم می کند و توامان این کشور، مقصد خوب و ایده‌آلی برای مهاجرانی است که سودای یک زندگی بهتر را دارند.

نژادپرستی در آلمان

مطالب مرتبط

آوسبیلدونگ مکاترونیک
دوره معادل سازی دانش پرستاری در ایران
یک رزومه خاص