مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

با سفیر جدید آلمان در ایران بیشتر آشنا شوید

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ هانز اودو موتسل از 5 آگوست سفیر جدید آلمان در ایران شد. این دیپلمات آلمانی سال ۲۰۰۳ به عنوان نماینده دائم و مدیر بخش اقتصادی سفارت آلمان در کویت انتخاب شد. سال ۲۰۰۶ به عنوان مدیر بخش فرهنگی سفارت آلمان در هلند مشغول به کار شد و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سفیر آلمان در قطر بود.