مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

ایران ایر شرایط سفر به آلمان را اعلام کرد

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ شرکت هواپیمایی ایران ایر پروتکل‌های بهداشتی و شرایط لازم برای پرواز به آلمان را منتشر کرد. مسافرانی که مدارک زیر را داشته باشند می‌توانند از ایرلاین ایران ایر جهت سفر به آلمان استفاده کنند.
• داشتن پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / انگلستان
• داشتن اقامت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / مشروط به اینکه مسافران بلیت تایید شده هواپیما یا قطار به صورت ترانزیت در ادامه مسیر به کشورهای صادرکننده کارت اقامت به همراه داشه باشند
• داشتن ویزای تایپ D آلمان دارای اعبتار
• داشتن ویزای تایب D اتحادیه اروپا مشروط به اینکه مسافران بلیت تایید شده هواپیما یا قطار به صورت ترانزیت در ادامه مسیر به کشورهای صادرکننده کارت اقامت به همراه داشه باشند