مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

خبری خوب برای افرادی که قصد کار در آلمان دارند

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ به دلیل فراگیری ویروس کرونا شرکت در دوره‌های کارآموزی به تعویق افتاده بود. به همین دلیل دولت فدرال هفته گذشته تصمیم گرفت به شرکت‌هایی که قصد استفاده از کارآموز دارند 500 میلیون یورو کمک کند تا آموزش نیروی ماهر به تعویق نیوفتد.