به بهانه انتخابات آمریکا:

مقایسه مشارکت سیاسی آلمانی‌ها در آخرین انتخابات این کشور

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ حالا که بحث انتخابات داغ است، نیم نگاهی به سطح ساکنان کشورهای اروپایی در آخرین انتخاباتشان داشتیم.

جالب اینجاست که به استناد این اعداد و ارقام؛ آلمانی ها در قیاس با مردم دیگر کشورهای اروپا، بیشترین مشارکت و دغدغه‌مندی را نسبت به سرنوشت سیاسی کشورشان دارند.