مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

گرمخانه‌های کپسولی برای کارتن‌خواب‌های آلمانی

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در بعضی شهرهای آلمان و در مناطقی که کارتن خواب‌ها پُرشمار هستند، اتاقک‌های مجهز به روشنایی و عایق گرما با ظرفیت دو نفر برای این گروه تعبیه شده است. این کپسول ها همچنین به پنل های خورشیدی مجهز هستند و به شبکه رادیویی متصل می شوند و به ساکنان امکان برقراری ارتباط بدون وابستگی به شبکه های تلفن همراه را می دهند.

سازندگان خانه های کپسولی برای بی خانمان ها و کارتن خواب ها گفتند که این کار را برای کسانی انجام دادند که مثلاً به دلایل روانشناختی یا به دلیل داشتن حیوانات خانگی نمی توانند در پناهگاه های بی خانمان بمانند.