مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

پناهجویان و مهاجران آلمان چه زمانی واکسن دریافت می‌کنند؟

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ روند واکسیناسیون در برابر ویروس کووید-۱۹ در آلمان آغاز شده است. پناهجویانی که در آلمان زندگی می کنند، گروه دومی هستند که این واکسن را دریافت خواهند کرد. بیش از هشت میلیون نفر شامل گروه نخست‌ هستند که قرار است طی دو ماه آینده در آلمان واکسیناسیون شوند. بعد از این گروه، پناهجویان و مهاجرین به عنوان دسته دوم از این خدمات بهره مند خواهند شد.