مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

مهمانی رفتن در آلمان رسوم خاصی دارد؟

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ اگر یک آلمانی، شما را به خانه خود دعوت کرد، حتما سر وقت بروید که نشان می‌دهد اهل برنامه ریزی هستید و در ضمن یادتان باشد که هیچ‌گاه زودتر از موعد به منزل میزبان نروید. اگر هم کمی تاخیر داشتید حتما آن را از طریق تلفن به میزبان اطلاع داده و علت را توضیح دهید.