مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

فستیوال راین در شعله در آلمان

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ این فستیوال شما را به دیدن زیبایی طبیعی رود راین در حال و هوایی متفاوت دعوت می‌کند. هزاران فشفشه، آتش‌بازی‌های حیرت‌انگیز و قایق‌های بخار چراغانی‌شده، رود راین، کرانه‌های آن و قلعه‌های اطراف را نورافشانی می‌کنند. این رویداد شگرف در آخر هفته‌های دو ماه مه و سپتامبر برگزار می‌شود.