صدر اعظم آلمان:

بسته مهاجرت “محکی” برای آینده اتحادیه اروپا است

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفت: «اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در درازمدت بر سر سیاست مهاجرت به توافق نرسند، اتحادیه اروپا به سختی می‌تواند در مواقع لازم واکنش نشان دهد».
از نظر مرکل، بسته مهاجرت “محکی” برای انسجام و وحدت اتحادیه اروپا است و “اهمیت کلیدی” دارد و آلمان از پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا در این زمینه استقبال می کند.