مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

اطلاعیه انجمن فرهنگی اتریش در تهران

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ انجمن فرهنگی اتریش در تهران امروز اعلامیه زیر را صادر کرد:

به دلیل انجام تعمیرات و بازسازی به مدت یک هفته از تاریخ پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹ تعطیل خواهد بود و مجددا از تاریخ یکشنبه ۷ دی ماه شروع به کار خواهد کرد.