آماری درباره توزیع ثروت در جهان

آلمان چهارمین کشور ثروتمند جهان شد

آمارنامه

کشورهایی که بیشترین ثروت جهان را در اختیار دارند، به ترتیب در لیست ذیل آمده اند:

ایالات متحده: 105.99 تریلیون دلار
چین: 63.83 تریلیون دلار
ژاپن: 24.99 تریلیون دلار
آلمان: 14.66 تریلیون دلار
انگلستان: 14.34 تریلیون دلار
فرانسه: 13.73 تریلیون دلار
هند: 12.61 تریلیون دلار
ایتالیا: 11.36 تریلیون دلار
کانادا: 8.57 تریلیون دلار
• ثروت خالص ملی به عنوان دارایی خالص ملی یک کشور شناخته میشود. یعنی کل مبلغ ارزش دارایی‌های یک کشور منهای بدهی‌های آن کشور است. این به کل ثروت خالص که توسط شهروندان یک ملت در یک زمان معین در اختیار دارد، اشاره دارد.
• آمریکا با 106 تریلیون دلار، مالک 29% از ثروت جهان است و سهم ایران دو دهم درصد است.