مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

آلمانی‌ها و اتریشی‌ها به یک زبان صحبت نمی‌کنند

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ خیلی ها به اشتباه فکر می‌کنند که آلمانی‌ها و اتریشی‌ها به یک زبان صحبت می‌کنند. با اینکه این دو کشور همسایه هستند و زبان نوشتاری تقریبا مشابهی دارند، اما زبان گفتاری آنها با هم فرق دارد. تفاوتی بین زبان آلمانی آلمان و آلمانی اتریشی وجود دارد و این موضوع در مناطق روستایی اتریش خیلی شدیدتر می‌شود.