مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

آلمانی‌های ساکن جنوب بیشتر از شمالی ها عمر می‌کنند

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ بر اساس گزارش‌های انجام شده، میانگین سنی مردم جنوب آلمان بیشتر از میانگین سنی مردم شمال و شرق مردم آلمان است.