مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

آلمان، ۹۷ مهاجر را از آب‌های مدیترانه نجات داد

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ کشتی “سی واچ۴” آلمان، یکشنبه 6 سپتامبر، ۹۷ مهاجر را از یک قایق مزدحم در دریای مدیرترانه نجات داد. در جمع این مهاجران ۲۸ کودک بدون همراه و ۹ کودک زیر ۵ سال با پدر و یا مادرشان حضور داشتند.