آشنایی با موزه‌های آلمان

موزه DDR

دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ آیا تا به‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که زندگی در آلمان شرقی (قبل از فرو ریختن دیوار برلین) چگونه بوده است؟ موزه‌ جمهوری دموکراتیک آلمان (Deutsches Demokratisches Republic) یا همان آلمان شرقی در برلین، می‌تواند به ما کمک کند. این موزه به سه بخش تقسیم شده و شامل زندگی مردم عادی، حکومت و ایدئولوژی و زندگی در یک برج می‌شود. موزه به دنبال آشنایی بازدیدکنندگان با زندگی در آلمان شرقی است. در این موزه امکان رانندگی با یک ترابانت، یک خودروی کوچک و ارزان‌ قیمت که در آلمان شرقی تولید می‌شد، هم وجود دارد.