مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

آزمایش تشخیص کرونا برای مسافران بازگشتی به آلمان رایگان شد

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در جلسه ای که بین وزیران بهداشت ایالت‌های آلمان برگزار شد، مصوب شد تمامی شهروندانی که از مناطق پرخطر به آلمان باز می‌گردند می‌توانند داوطلبانه و رایگان تست کرونا دهند.