ویز داخلی فدرال آلمان:

“سیستم هشدار زودهنگام” را در آینده نه چندان دور اجرایی می‌کنیم

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ وزیران داخله و نمایندگان ۱۸ کشور اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد یک «سیستم هشدار زودهنگام» به توافق رسیدند. هدف از این توافق، جلوگیری از ورود پناهجویان از طریق مناطق شرقی دریا مدیترانه به اروپا است.

وزارت داخله آلمان اعلام کرد، وزیران داخله و نمایندگان ۱۸ کشور در جریان یک کنفرانسی که در شهر ویانا برگزار شد، راجع به اتخاذ یک سیاست مشترک به توافق رسیدند و مقرر شد «یک پلتفورم هماهنگی برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در امتداد مسیرهای شرقی مدیترانه» ایجاد شود.