مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

جایزه صلح گوتینگن به حامی مهاجران اعطا می‌گردد

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ جایزه صلح گوتینگن آلمان از سال ۱۹۹۹، سالانه به افراد یا گروه‌هایی اعطا می‌شود که با کار علمی بنیادی یا کارهای عملی برجسته سهم ویژه‌ای در تحقق صلح داشته اند.
جایزه صلح گوتینگن 2021، در تاریخ 6 مارچ سال آینده برگزار می‌شود و براساس اخبار منتشر شده این جایزه به شهردار ماربورگ، توماس اشپیس به خاطر فعالیت‌ها و خدماتش در ایجاد بسترهای مناسب برای پذیرش مهاجرین اهدا خواهد شد.