مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

تلاش وزیر دادگستری آلمان برای برداشتن محدودیت‌های واکسینه‌شدگان

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ وزیر دادگستری آلمان می‌خواهد، محدودیت‌های مربوط به کرونا را برای کسانی که واکسینه ‌شده‌اند از میان بردارد. کریستینه لامبرشت می‌گوید، در اینجا صحبت بر سر امتیاز قائل شدن برای عده‌ای نیست، بلکه صبحت بر سر از میان برداشتن محدودیت‌ها در حقوق بنیادین شهروندان است. او می‌افزاید: «اگر اطمینان حاصل شود که واکسینه‌شدگان برای دیگران هیچ خطری ایجاد نمی‌کنند مهم‌ترین دلیلی که حقوق بنیادین آن‌ها را محدود کرده از میان می‌رود.»