به صفحه فرم ارزیابی گروه مهاجرتی مسیر (نماینده رسمی و انحصاری شرکت بین المللی UBG آلمان)‌ خوش آمدید!

با تکمیل و ثبت فرم ارزیابی رایگان مهاجرت آلمان ، همکاران متخصص ما شرایط شما را بررسی می نمایند و بهترین و سریع ترین پیشنهاد را جهت انتخاب مسیر مهاجرت، به شما ارائه خواهند کرد. لذا؛ در تکمیل فرم ارزیابی، دقت لازم را داشته باشید. همچنین گروه مهاجرتی مسیر متعهد میشود تا از اطلاعات شما محافظت کند. و تنها در اختیار متخصص مورد اعتماد ما قرار میگیرد و هیچ گونه استفاده دیگری از آن نمیشود.

لطفاً جهت بررسی دقیق‌تر شرایط مهاجرت شما، به نکات زیر در فرم ارزیابی توجه فرمایید:

  • لطفاً به نام سربرگ مربوطه جهت پر کردن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت آلمان دقت کنید.
  • تمامی فیلد های ستاره دار(*) ضروری است حتما آن را تکمیل کنید.
  • لطفاً در پر کردن فیلد ها فرم ارزیابی دقت کنید تا تمامی فیلد ها را به درستی تکمیل نمایید.

از توجه شما به فیلد ها و صرف زمان کافی جهت تکمیل فرم ارزیابی رایگان مهاجرت آلمان تشکر می‌کنیم.