مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

رونمایی اتحادیه اروپا از طرح “همبستگی اجباری”

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ اتحادیه اروپا تصمیم دارد، طرح تازه‌ای را به تصویب برساند که به موجب آن کشورهای عضو در قبال دریافت مبلغی مشخص موظف می‌شوند مهاجرین سرگردان را در کشور خود بپذیرید. تصویب این قانون کمک زیادی به جذب مهاجرین توسط 26 کشور عضو اتحادیه اروپا می‌کند.