یک رزومه خوب، شما را به مرحله مصاحبه شغلی می‌رساند، اما از اینجا به بعد کار سخت خواهد شد، چون کارفرما، سوالاتی خواهد پرسید که منعکس‌کننده شخصیت و توانمندی‌های شماست. پس باید خوب تمرین کنید تا در یک مصاحبه شغلی، پاسخ‌های مناسب را در آستین داشته باشید.