در نوشتن رزومه باید به چه نکاتی دقت کنیم؟ در فرآیند مهاجرت مهمترین گام نوشتن رزومه است. رزومه بیانگر تجربیات و توانایی شماست

یکی از دغدغه‌های مسولین دولتی آلمان در طول چند سال گذشته تامین کادر درمان مخصوصا پرستار بوده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، این کمبود را ۲۷۰ هزار نفر اعلام کرد