آلمان رکورد زد:

یک کشته در یک روز

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ تعداد جان باختگان در هفته گذشته آلمان حداکثر 12 و حداقل 1 نفر اعلام شد. آلمان با اعمال محدودیت‌ها و اجباری کردن استفاده از ماسک تعداد کشته‌های خود را از 315 نفر در 6 آپریل به 1 نفر در 10 آگوست رساند.