گام های مسیر

کسب اطلاعات جامع و کامل

مهاجرت به آلمان

نخستین قدم ما، آشنایی با شرایط متقاضی عزیز و ارائه اطلاعات لازم در حوزه مهاجرت کاری به تناسب ظرفیت‌های او است. در این مرحله، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متقاضی بررسی شده و امتیازدهی انجام می‌گیرد.

مسیریابی

مهاجرت به آلمان

در این گام شرایط متقاضی و همچنین موقعیت‌های کاری مرتبط با مهارت او بررسی می‌شود. انتخاب روش مهاجرتی به اتکای تجارب ما و به استناد دانش مشاوران موسسه بین المللی مسیر، در این مرحله انجام می‌شود.

همگامی و همراهی

مهاجرت به آلمان

به تناسب ظرفیت‌های متقاضی و به استناد نتایج مشاوره‌ها، از میان فرصت‌ها و موقعیت‌های موجود، بهترین انتخاب صورت می‌گیرد و سپس«مسیر»برای اخذ قراردادکاری، با کارفرما مذاکره انجام میدهد.

حرکت به سوی مقصد

مهاجرت به آلمان

در این مرحله، روند عقد قرارداد متقاضی با کارفرمای آلمانی پیگیری و انجام می‌شود. متقاضی، مشاوران امینی را در کنار خود دارد که بهترین فرصت‌ها را به او پیشنهاد داده و جانب منافع او را دارند.

در تدارک سفر

مهاجرت به آلمان

یکی از اقدامات مهم مسیر، آماده‌سازی متقاضیان اشتغال در آلمان، از طریق برگزاری دوره‌های زبان آلمانی، بازسازی مصاحبه‌های کاری، کوچینگ و… است تا با مهارت کافی، فرصت‌های کاری بهتری را کسب کنند.

چمدان‌ها را ببندید

مهاجرت به آلمان

کارشناسان ما در موسسه بین‌المللی مهاجرت «مسیر» از آغاز تا پایان روند مهاجرت متعهدانه در کنار شما خواهند بود و تلاش می‌کنند تا شما را از آسانترین و بهترین مسیر، به هدفتان برسانند.