مسیر ، گروه مهاجرت به المان :

دولت فدرال جمعیت مهاجرین آلمان را 21 میلیون نفر اعلام کرد

اخبار مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ در سال گذشته ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر (۲۶درصد) از جمعیت آلمان را مهاجرتبار‌ها تشکیل می‌دهند که نسبت به یک سال پیشتر از آن ۱/ ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. از میان مهاجران ترکیه با ۱۳ درصد، لهستان ۱۱ درصد و روسیه ۷ درصد بیشترین مهاجران را به خود اختصاص می‌دهند.

۶۵ درصد آنها (برابر با ۸ / ۱۳ میلیون نفر) از یک کشور اروپایی به آلمان مهاجرت کرده‌اند. چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آسیا به آلمان آمده‌اند که از این تعداد سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از منطقه خاورمیانه بوده‌اند. یک میلیون نفر از آفریقا و تقریبا ۵۶۸هزار نفر نیز از آمریکای لاتین به آلمان مهاجرت کرده‌اند.