آشنایی با موزه‌های آلمان

موزه ملی تاریخ معاصر آلمان


دانستنی های مهاجرت به آلمان

به گزارش مسیر ، گروه مهاجرت به آلمان؛ موزه‌ ملی تاریخ معاصر آلمان که تمرکز خود را صرف تاریخ این کشور از سال ۱۹۴۵ به بعد کرده است، بیشتر به زندگی در دوران جنگ سرد می‌پردازد. از آنجایی‌که در دهه 50 میلادی آلمان غربی با آمریکا متحد بود و آلمان شرقی با روسیه، اوضاع هر دو کشور آلمان به شدت بغرنج شده بود. نمایشگاه‌های این موزه حدود ۷۵۰۰۰ کاریکاتور سیاسی، اقامتگاه صدراعظم و برخی از اسناد متعلق به اسکار شیندلر را به تصویر می‌کشد.